събота, 9 октомври 2010 г.

Филм в синьо и жълто

Тази седмица съм в странно настроение и сътворих още по-странна картичка. Цяла седмица носех в мислите си жълтото,синьото и зеленото от Картичкофуриите. Гледах “Яж,моли се и обичай”, а като капак и Елшите ни накараха да пресъздадем любим филм на хартия...Накрая се получи тази странна, хаотична и многолика, като женските ни чувства, картичка, която на всичкото отгоре е и опаковка за диск. JJJ  Участвам с нея в Картичкофурииско предизвикателство №36 - Две в едно, както и в предизвикателството “Филми” на Двете Елши.

Film in blue and yellow

This week I'm in a strange mood and I created even more strange card than the previous one. All week I had in my mind yellow, blue and green colors from Kartichkofuriite. On Sunday I watched "Eat Pray Love" movie and in thursday “Dvete Elshy” have challenged us to recreate favorite movie on paper ... the result from all this is that strange, chaotic and multifaced, as our female feelings, card that is also a CD package. I handle with it in Kartichkofuriisko predizvikatelstvo № 36 “Two in one”, and in the challenge "Movies" by “Dvete Elshy”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...