сряда, 3 ноември 2010 г.

Топъл ембосинг 2

Тъй като вече съм лудо влюбена в печата “Антични цветя” на Hero arts и комбинацията му с топлия ембосинг... то експериментите ми в тази посока продължават. :о))) И понеже вече няколко човека ми казаха (включително и в коментарите към нея), че от картичката се излъчва топлина, реших да се присъединя към новото предизвикателството на Картичкофуриите "Топло". Както и към "Перли и заврънтулки" на The Crazy Challenge, заради перлените отблясъци на стилизираните цветенца.

Now I am cray follen in love with the print of Antique flowers of Hero arts and his combination with the warmth emblossing... My experiments on this way will continue. As I received some compliments ( including the compliments about the card ) that there you see an emanation of a warmth. I decided to join with the new Callenge of the Cartichcofuriite "Warmly" and with "Pearls and twiddles" of The Crasy Challenge and because of the pearls, refflections of the stylized flowers.

Синьо и жълто

Пожълтелите есенни листа на фона на ярко синьото небе, през последните няколко дни,  нямаше как да не ми подействат. :o) И ето какво се получи в комбинация със задание №114 на Clean&simple.

BLUE and YELLOW
The yellow automn leaves on the brightly blue sky background, through the last some days impressed me... and than, you could see what is the result in combination with the work №114 of Clean and Simple. :о)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...