четвъртък, 16 декември 2010 г.

Моето мъничко Blog Candy приключи

На 15.12 вечерта в 00:00 часа моето мъничко Blog Candy приключи. Искам да благодаря на всички, които се включиха в него. Благодаря ви за милите пожелания и се надявам всички те да се сбъднат. А ето и кого изтегли Random генератора от записалите се в Inlinkz:
On 15.12.2010 at midnight ended my little Blog Candy. I Would like to thank everyone that took part of it.Thanks of your kind weshes and I hope they will come true.Now you can see who was chosen of the Randor generator from all of you recorded in Inlinkz:
А това е Нети, която моля да ми изпрати адреса си, за да може да получи наградката преди Коледа. Намислила съм и малка изненада за Irena, която е първият ми последовател "изобщо" и заслужава моите големи благодарности. :о)
Пожелавам на всички весело изкарване на празниците и много, много усмивки.
Nelli was choosen.She is pleased to send me her address in time. I would like to send her the award before the Christmas fests.I thought to give a little present to Irena, because she is my first follower from the begining.I`m thankful her.
I wish all of you Merry Christmas and full of smiles!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...